เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อใช้ในครัวเรือน  อ่าน :   3,297 
ชื่อเจ้าของ :  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม   อีเมล์ :   dr.peerapu
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
อาคาร 10 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 042-970047
เว็ปไซต์  https://plan.snru.ac.th
  • Currently 2.2/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.2/5 stars (224 votes cast)

คำอธิบาย :

การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อใช้ในครัวเรือนเป็นการนำเอามูลสัตว์ที่เกษตรส่วนใหญ่จะนำไปใช้เป็นปุ๋ย มาเปลี่ยนเป็นพลังงานก่อนซึ่งผลที่ได้คือ แก๊สชีวภาพ (แก๊สมีเทน) สามารถนำไปหุงต้มอาหารครัวเรือนหรือเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ โดยระบบที่ผลิตแก๊สมีลักษณะที่กะทัดรัดสามารถจัดวางได้แม้มีพื้นที่น้อยขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้แก๊สของแต่ละครัวเรือน ลงทุนในครั้งเดียวสามารถใช้งานได้ตลอดไป

 


ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเทพกร ลีลาแต้ม [24/5/2554]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates