เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องสร้างน้ำปู  อ่าน :   3,655 
ชื่อเจ้าของ :  นายนพรัตน์ ไพรวรรณ   อีเมล์ :   mac_suwat@
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (184 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องสร้างน้ำปู

การทำน้ำปู เป็นการนำปูที่มีอยู่มากในทุ่งนาซึ่งเป็นศัตรูของต้นข้าว นำมาทำการบดกับสมุนไพร แล้วแยกน้ำกับกาก นำเอาน้ำปูที่ได้มาทำการเคี่ยวจนข้น ไว้สำหรับบริโภคและขาย สามารถเก็บได้นาน การใช้ประโยชน์จากเครื่องสร้างน้ำปู เพื่อพัฒนาให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป

หลักการทำงานและจุดเด่น
เครื่องสร้างน้ำปูผลิตจากสแตนเลส ที่ไม่ทำให้เกิดสนิม สะอาด ปราศจากสารอันตราย และไม่เป็นมลพิษ มีความรวดเร็วในการทำงาน ทำให้ประหยัดด้านเวลาและแรงงาน ประหยัดต้นทุนในการผลิต ใช้งานง่าย มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใช้พื้นที่ในการทำงานน้อยและสามารถเคลื่อนย้ายได้ ใช้เวลาในการทำงานที่น้อย และซ่อมบำรุงรักษาง่ายพัฒนาโดย : นายนพรัตน์ ไพรวรรณ
สาขางานช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา อ.เมือง จ. พะเยา
โทรศัพท์ : 054 – 431900 ต่อ 301 โทรสาร : 054 – 482303
E-mail : mac_suwat@yahoo.co.th

พัฒนา ภายใต้ โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท
ประจำปีงบประมาณ 2550


ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [4/3/2554]   แก้ไขโดย : น.ส.พรรณิศา สัตยารัฐ[ 8/10/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.94.72
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates