เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ทุเรียนกวนเจาะไอร้อง   อ่าน :   161 
ชื่อเจ้าของ :  มูรณี มะเซ็ง   อีเมล์ :    083593476
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  99 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
เว็ปไซต์  www.pnu.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (83 votes cast)

คำอธิบาย :


ต้องกวนทุเรียนในกระทะจนแห้ง อย่าให้ติดกระทะ หรือไหม้ ด้วยการหมั่นปรับความร้อนให้เหมาะสม โดยใช้เวลาประมาณ4 ชั่วโมงเมื่อสังเกตว่าเนื้อแห้งดีแล้ว ตักออกมาพักไว้จนเย็นแล้วเลาะเฉพาะทุเรียนกวนเหลวออกซึ่งจะได้ประมาณ10 กิโลกรัม ในแต่ละวันจะผลิตทุเรียนกวน เฉลี่ย 100-150 กิโลกรัม แล้วนำไปแพ็คตามขนาดที่ขายทั้งชนิดก้อนและแท่ง ทั้งนี้การแพ็คต้องพิถีพิถันค่อยๆ ไล่อากาศออกให้หมดเพื่อไม่ให้เกิดเป็นฟองอากาศ มิเช่นนั้นอาจเกิดเชื้อราขึ้น โดยแนวทางนี้เป็นอีกวิธีที่ช่วยให้ยืดอายุเก็บรักษาเนื้อทุเรียนกวนได้เนื่องจากไม่ได้ใส่สารกันบูด”  ทุเรียนกวนบรรจุขาย  2 แบบคือแบบก้อนสี่เหลี่ยมมีน้ำหนัก1,000/500กรัม ขาย 250/130บาทตามลำดับ ส่วนแบบแท่งมีขนาด 100 กรัม ราคาแท่งละ 35บาท หากซื้อ 3 แท่งขาย 100บาท 

เพิ่มโดย : นายวิรัตน์ หน่อแดง [22/10/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.107.249
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates