เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องโรยปุ๋ยยางพารา  อ่าน :   5,126 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.มงคล คธาพันธ์   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  044233063, 044233000 ต่อ 2550
เว็ปไซต์  http://ird.rmuti.ac.th/clinic2020/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (160 votes cast)

คำอธิบาย :
การให้ปุ๋ยให้กับต้นยางพาราเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ เพื่อช่วยให้ต้นยางมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะให้ผลผลิตน้ำยางอย่างเต็มที่และมีคุณภาพ ดังนั้นจึงได้ออกแบบและสร้างเครื่องโรยปุ๋ยขึ้นโดยมีคุณลักษณะ คือ สามารถให้ปุ๋ยได้สม่ำเสมอพอเหมาะ สามารถเปิดร่องใส่ปุ๋ยและกลบร่องได้ทันที สามารถปฎิบัติงานคนเดียวได้ และใช้ต่อพ่วงกับรถไพเดินตามที่เกษตรกรมีอยู่

โทรศัพท์ 0-4434-1106
ข้อมูลจากหนังสือ Techn Mart 2006

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [1/5/2554]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.124.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates