เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมัน  อ่าน :   23 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ศิราณี วงศ์กระจ่าง   อีเมล์ :   ingongsam@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  99 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
เว็ปไซต์  www.pnu.ac.th
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (27 votes cast)

คำอธิบาย :

อุปกรณ์และวิธีการ ขั้นตอนการเตรียมปุ๋ยหมักจากทะลายปาล์มน้ำมัน

1.   ทะลายปาล์ม 1,000 กิโลกรัม

2.   มูลสัตว์ 200 กิโลกรัม

3.   ปุ๋ยยูเรีย 4 กิโลกรัม

4. สารเร่ง พด.1 จำนวน 1 ซอง

5.   น้ำสกัดชีวภาพ 1 ลิตร วิธีการทำ

1. นำสาร เร่ง พด.1 จำนวน 1 ซอง ละลายใน น้ำ 1 ถัง (20 ลิตร) คนให้เข้ากันประมาณ 15 นาที

2. ราดสารละลาย พด.1 ลงในกองปุ๋ยหมัก

3. นำน้ำสกัดชีวภาพ 1 ลิตร ผสมนน้ำ  200 ลิตร ราดให้ทั่วกองปุ๋ยหมัก

4. ทำกองปุ๋ยหมัก กว้าง 2 เมตร ยาง 3 เมตร สูง 1-5 เมตร รดน้ำให้ชุ่ม

5. ทำการกลับกองปุ๋ยทุกๆ 15 วัน เป็นจำนวน 3 ครั้ง

6.   เมื่อปุ๋ยย่อยสลายดีแล้วจะมีสีน้ำตาลเข้มดำ ยุ่ยละเอียดไม่มีกลิ่นเหม็น ก่อนนำไปใช้ต้องเกลี่ยกอง เพื่อลดความร้อนก่อน 


เพิ่มโดย : นายวิรัตน์ หน่อแดง [22/10/2563]   แก้ไขโดย : Sornkrittatip Numanoi[ 2/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.228.250
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates