เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การออกแบบและสร้างเครื่องขัดเมือกกาแฟต้นแบบ  อ่าน :   3,322 
ชื่อเจ้าของ :  นายแมน ตุ้ยแพร่   อีเมล์ :   tmanman@ho
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ห้อง DSI) 95/2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ 053266518 ต่อ 1045
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/clinicpayap/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (150 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :
การขัดเมือกกาแฟด้วยการขัดสีหรือถูกันของเม็ดกาแฟเองระหว่างเพลาขัดเมือกกับกระบอกขัดเมือกกาแฟ บวกกับแรงขัดจากเพลาขัดเมือก ต้นกำลังได้จากมอเตอร์ ขนาด ½ แรงม้า 1 เฟส 220 โวลต์และทดรอบให้เหลือจำนวน 230 รอบต่อนาที สามารถขัดเมือกกาแฟที่แช่ทิ้งไว้ 1 คืน ออกได้หมดและมีเม็ดกาแฟที่แตกเนื่องจากการขัดเมือกน้อยมาก (น้อยกว่า 0.2 เปอร์เซ็นต์) ที่ความเร็วรอบที่ 230 รอบต่อนาที

ลักษณะเด่นของเครื่องมีขนาดความกว้าง 60 เซนติเมตร ความยาว 80 เซนติเมตร และความสูง 80 เซนติเมตร ซึ่งเป็นเครื่องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดสามารถใช้งานและเคลื่อนย้ายได้สะดวก ประสิทธิภาพของเครื่อง สามารถขัดเมือกกาแฟ ได้ 600 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

ขั้นตอนการผลิตกาแฟกะลา มี 4 ขั้นตอนหลักคือ
1. การกะเทาะผลกาแฟสุก
2. การหมัก
3. การขัดเมือกออก
4. การตากแห้งและเก็บ ซึ่งปัจจุบันการขัดเมือกกาแฟส่วนใหญ่ ยังต้องอาศัยแรงงานคนเป็นหลักโดยใช้ฝ่ามือถูเม็ดกาแฟกับพื้นตะกร้า เพื่อให้เม็ดกาแฟขัดสีกับตะกร้า ทำให้เมือกกาแฟหลุดจากเม็ด ปริมาณที่ได้ประมาณ 30-50 กิโลกรัมต่อชั่วโมงต่อคน และเมื่อมีความต้องการเม็ดกาแฟจำนวนการผลิตมาก ๆ จึงจำเป็นต้องสร้างเครื่องขัดเมือกกาแฟซึ่งทำให้การควบคุมคุณภาพของเม็ดกาแฟและการเพิ่มปริมาณการผลิตได้จำนวนมากขึ้นอีกทั้งยังลดความเสียหายของเม็ดกาแฟสดด้วย

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
นายแมน ตุ้ยแพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0-5389-2780 ต่อ 2340 โทรสาร 0-5389-2462
tmanman@hotmail.com

สนับสนุนโดย
โครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [1/5/2554]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 7/7/2554]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.208.132.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates