เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องสลัดน้ำมันออกจากกล้วยทอด  อ่าน :   10,124 
ชื่อเจ้าของ :  นายประชา ยืนยงกุล   อีเมล์ :   y_pracha@y
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ห้อง DSI) 95/2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ 053266518 ต่อ 1045
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/clinicpayap/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (160 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องสลัดน้ำมันออกจากกล้วยทอดใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.50 Hz ขับมอเตอร์ 160 วัตต์ โดยมอเตอร์ไฟฟ้าส่งกำลังงานไปยังเพลา ซึ่งติดตั้งกับถังสลัด เครื่องสลัดจะอาศัยอินเวอร์เตอร์ ( Inverter ) ชนิดปรับความถี่กระแสไฟฟ้าเป็นตัวปรับความเร็วรอบในการทำงาน สามารถสลัดน้ำมันออกจากกล้วยทอดกรอบได้ 2 ชนิด คือ กล้วยดิบทอดกรอบและกล้วยสุกทอดกรอบ ความเร็วรอบที่เหมาะสมของกล้วยดิบทอดกรอบ คือ 800 รอบต่อนาทีใช้เวลา 60 วินาที และกล้วยสุกทอดกรอบที่ 1450 รอบต่อนาทีใช้เวลา 120 วินาที เกษตรกรสามารถนำเครื่องนี้ไปใช้ในกระบวนการแปรรูปผลผลิต ส่งเสริมการแปรรูปกล้วย ทำให้กล้วยทอดกรอบเก็บรักษาได้นานขึ้น ไม่อมน้ำมัน ไม่มีกลิ่นหืน เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้

โทรศัพท์ 0-5389-2780 ต่อ 2211
ข้อมูลจากหนังสือ Techno Mart 2006

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [1/5/2554]   แก้ไขโดย : [ ]
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.47.87
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates