เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การพัฒนาสูตรอาหารสุกรแม่พันธุ์ระยะเลี้ยงลูกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  อ่าน :   169 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย   อีเมล์ :   krittika.k
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3503, 0-7567-3523
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (97 votes cast)

คำอธิบาย :

ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการบริการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาสูตรอาหารสุกรแม่พันธุ์ ออกแบบและทดสอบสูตรอาหารของสุกรแต่ละตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารสุกรด้วยวัสดุท้องถิ่นที่มีในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อลดต้นทุนในการผลิตอาหารสุกรเพื่อให้ได้ ลูกสุกรมีคุณภาพที่ดีและแข็งแรง ผลลัพธ์ที่สำคัญภายหลังจากการดำเนินงาน คือ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้จากประสิทธิภาพการผลิตของสุกรแม่พันธุ์
วัตถุดิบอาหารสุกรแม่พันธุ์เลี้ยงลูก
รำละเอียด
กากถั่วเหลือง 44%
ปลายข้าว
ปลาป่น 58%
ไดแคลเซียม
พรีมิกซ์ สำหรับแม่พันธุ์
เกลือป่น
น้ำมัน
กากปาล์มเนื้อใน
ข้าวโพด
นำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมให้เข้ากัน นำไปให้สุกรแม่พันธุ์ระยะเลี้ยงลูกกินตัวละ 4-6 กิโลกรัมต่อวัน ขึ้นกับจำนวนลูกสุกรของแม่พันธุ์

101


เพิ่มโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล [20/10/2563]   แก้ไขโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล[ 8/12/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.47.87
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates