เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตลูกพันธุ์ปูม้าระยะปูม้าวัยอ่อน (young crab)  อ่าน :   175 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี   อีเมล์ :   samonsak@w
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3503, 0-7567-3523
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (103 votes cast)

คำอธิบาย :

กระบวนการการผลิตลูกพันธุ์ปูม้าระยะวัยอ่อน
1.การเตรียมอาหารสำหรับอนุบาลลูกปูม้าวัยอ่อน โดยการเตรียมแพลงก์ตอนพืช (น้ำเขียว) ใช้แพลงก์ตอนพืช 2ชนิด คือ Chlorellasp. และ Tetraselmissp. เตรียมขยายในถังไฟเบอร์ขนาด 500 ลิตร แล้วขยายต่อในบ่อขนาด 4 ตัน และ 18 ตัน
2.การเตรียมโรติเฟอร์ ใช้บ่อซิเมนต์หรือถังไฟเบอร์ ซึ่งผ่านการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนเรียบร้อยแล้ว สูบน้ำเขียว (Chlorella sp. หรือ Tetraselmis sp.) ที่เตรียมไว้ใส่ในถังหรือบ่อนำหัวเชื้อโรติเฟอร์มาใส่ (โรติเฟอร์เป็นแพลงก์ตอนสัตว์ซึ่งกินแพลงก์ตอนพืชเป็นอาหาร)
3.การเตรียมอาร์ทีเมียนำไข่อาร์ทีเมียมาฟักในถังกรวย ใช้น้ำทะเลความเค็ม 25- 32อัตราไข่อาร์ทีเมีย 1 – 5กรัมต่อน้ำ 1ลิตร ให้เติมอากาศที่แรงดันสูง ใช้เวลา 18 - 24ชั่วโมง ไข่อาร์ทีเมียจะฟักเป็นตัวหลังจากนั้นทำการกรองเก็บตัวอ่อนอาร์ทีเมีย โดยหยุดให้อากาศและพักไว้ 15 – 20 นาที เปลือกไข่อาร์ทีเมียจะลอยอยู่ผิวน้ำ ทำการแยกตัวอ่อนอาร์ทีเมีย เพื่อการอนุบาลลูกปูม้า
4.ทำการอนุบาลลูกปูม้าในบ่อคอนกรีตขนาดตั้งแต่ 2ตัน ปล่อยลูกปูม้าวัยอ่อนระยะซูเอี้ยในอัตราความหนาแน่น 50,000 – 100,000 ตัวต่อน้ำ 1 ตัน
        คุณสมบัติน้ำที่ใช้อนุบาลตัวอ่อนมีค่าความเค็มระหว่าง 25 – 32 ทั้งนี้น้ำทะเลต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนใน อัตราความเข้มข้น 30 กรัมต่อปริมาตรน้ำ 1 ตัน อุณหภูมิน้ำที่เหมาะสม อยู่ในช่วง 28 – 32 องศาเซลเซียสความเป็นกรดเป็นด่าง 7.8 – 8.5 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าอัลคาไลน์ 150 - 170 มิลลิกรัมต่อลิตร

061062


เพิ่มโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล [20/10/2563]   แก้ไขโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล[ 8/12/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.200.175.255
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates