เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การทำธนาคารปูม้าแบบโรงเรือนบนฝั่ง  อ่าน :   229 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี   อีเมล์ :   samonsak@w
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3503, 0-7567-3523
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (93 votes cast)

คำอธิบาย :

โครงสร้างธนาคารปูม้าแบบโรงเรือนชายฝั่ง ประกอบด้วย โรงเรือนที่มีหลังคาเพื่อช่วยป้องกันแสงและความร้อนในเวลากลางวัน ชุดธนาคารปูม้า 1 ชุด ประกอบด้วยถังฟักจำนวน 10 ใบ มีระบบท่อออกซิเจนที่แรงพอจะให้ไข่ในถังไม่ตกอยู่ที่ก้นถัง ใส่แม่ปู 1 ตัวต่อถัง และเติมน้ำ 20 ลิตร เพื่อให้ความหนาแน่นของไข่และตัวอ่อนปูม้าอยู่ในระดับที่เหมาะสม ธนาคารปูม้าเป็นเครื่องมือสร้างความตระหนัก การเรียนรู้ เมื่อปูม้าฝักไข่สำเร็จ สามารถนำปูม้าไปจำหน่าย เพื่อสร้างกลไกความเข้มแข็งของชุมชน เงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายในการธนาคารปูม้า สามารถจัดสรรเป็นทุนการศึกษาของเด็กนักเรียนในพื้นที่ รวมทั้งธนาคารปูม้าแบบโรงเรือนบนฝั่งยังสามารถขยายผลต่อยอดเพิ่มรายได้ด้วยกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก BCG Economy เช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ร้านอาหารชุมชน ธุรกิจแปรรูปของชุมชน เป็นต้น ธนาคารปูม้าแบบโรงเรือนบนฝั่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะดำเนินการใน 2รูปแบบ คือ แบบปล่อยปูม้าระยะซูเอี้ย และแบบปล่อยลูกปูม้าระยะแรกหรือระยะลูกปูวัยอ่อนให้แก่ชุมชนชาวประมงผู้ประกอบการทางการประมงในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 81 ชุมชน
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ชุมชนต้นแบบ ธนาคารปูม้าบ้านในถุ้ง ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเลขโทรศัพท์ 0873822921

051052


เพิ่มโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล [20/10/2563]   แก้ไขโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล[ 8/12/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.200.175.255
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates