เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เพคตินจากเปลือกกล้วย  อ่าน :   9 
ชื่อเจ้าของ :  นางปิยศิริ สุนทรนนท์​ สินไชย   อีเมล์ :   piyasiri.s
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สำนักงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073-227150-161 ต่อ 9902
เว็ปไซต์  http://www.yalor.yru.ac.th/%7Eclinictech/
  • Currently 4/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 4/5 stars (1 votes cast)

คำอธิบาย :

สารสกัดเพคติน​เป็นสารที่พบได้ในพืช​​ ด้วยในพื้นที่จังหวัดยะลามีพืชพื้นเมืองนั่นคือกล้วยหิน​ และเปลือกกล้วยเป็นเศษวัสดุเหลือใช้​ทางการเกษตร​ จึงนำมาสกัดเพคตินเพื่อนำสารเพคตินไปใช้ประโยชน์​ ต่อ​ซึ่งสารเพคตินเป็นสารเพิ่มความข้นหนืด​ นิยมนำมาเป็นส่วนผสมในอาหารหรือเบเกอรี่ เพคตินจากเปลือกกล้วย ลดต้นทุนในการซื้อสารเพคติน​ในท้องตลาด​ ลดรายจ่าย


เพิ่มโดย : น.ส.พรกนิษฐ์ กระจ่างยศ [14/10/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.146.112
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates