เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วสำหรับชุมชน  อ่าน :   9 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ   อีเมล์ :   eleeyah.s@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สำนักงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073-227150-161 ต่อ 9902
เว็ปไซต์  http://www.yalor.yru.ac.th/%7Eclinictech/
  • Currently 2/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2/5 stars (1 votes cast)

คำอธิบาย :

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว ใช้สำหรับผลิตไฟฟ้าในบ้านเรือนหรือหน่วยที่ต้องการใช้ไฟฟ้าในกิจกรรมต่างของชุมชนซึ่งอยู่ใกล้ลำธาร คลองส่งน้ำ หรือบริเวณเชิงเขา 


เพิ่มโดย : น.ส.พรกนิษฐ์ กระจ่างยศ [12/10/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 35.168.62.171
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates