เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ชาสุขัง  อ่าน :   260 
ชื่อเจ้าของ :  กลุ่มฮักน้ำจาง   อีเมล์ :   Baanchanho
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เลขที่ 202 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 089-951-2044, 086-429-2804, 054342553ต่อ225 , 065 004 2299
เว็ปไซต์  http://www.lartc.rmutl.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (122 votes cast)

คำอธิบาย :


ชาจากผักเชียงดาอบแห้งที่นำมาผสมกับสมุนไพรตัวอื่นเพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์และรสชาติที่หลากหลายตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่มีความชื่นชอบในแต่ละสูตรที่มีความแตกต่างกัน การชง โดยการจุ่มในน้ำร้อน ไม่ควรแช่นานเกินไปจำหน่ายราคาซองละ 29 บาท (ผักเชียงดาอบแห้ง 1.5 กรัม)เบอร์ติดต่อ 0631503421Facebook: ฮักกรีน Hug Greenพัฒนาโดยกลุ่มฮักน้ำจางร่วมกับทีมวิจัย โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์หมู่บ้านผักเชียงดา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา 

เพิ่มโดย : นางสาวรัตติญาภรณ์ วงค์เชื้อ [9/10/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.238.28
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates