เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    น้ำส้มสายชูหมักสับปะรด  อ่าน :   143 
ชื่อเจ้าของ :  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา   อีเมล์ :   changjeraj
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาคารสำนักงาน ชั้น 2 เลขที่ 202 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 089-951-2044, 086-429-2804, 054342553ต่อ225 , 065 004 2299
เว็ปไซต์  http://www.lartc.rmutl.ac.th
  • Currently 2.7/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.7/5 stars (95 votes cast)

คำอธิบาย :


น้ำส้มสายชูหมักสับปะรด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนําวัตถุดิบที่อุดมไปด้วยสารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำตาลมาใช้เป็นแหล่งตั้งต้นในการหมักด้วยกระบวนการแบบสองขั้นตอนคือ การเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ และการออกซิเดชันแอลกอฮอล์เป็นกรดอะซิติก น้ำส้มสายชูหมัก ใช้เป็นสารป้องกันการเสื่อมเสียและยืดอายุอาหารและเครื่องปรุงรส การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักให้สามารถบริโภคง่าย ๆ ในรูปของเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักเป็นเครื่องดื่ม prebiotic เพื่อสุขภาพ ช่วยป้องกันความเครียดและช่วยในการขับถ่าย เหมาะสำหรับรับประทานหลังอาหารพัฒนาโดยทีมวิจัย โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์หมุ่บ้านสับปะรดบ้านสา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนาจำหน่ายราคาขวดละ 250 บาท  ขนาด  750 ซีซี

เพิ่มโดย : นายวราวุธ พรหมฟัง [9/10/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.47.87
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates