เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    น้ำเผ็ดโหนดดี สูตรดั้งเดิม  อ่าน :   201 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์   อีเมล์ :   kpimlapa@w
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3503, 0-7567-3523
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (118 votes cast)

คำอธิบาย :


น้ำเผ็ดโหนดดี NODDEE สูตรโหนด (ดั้งเดิม) จากวิถีชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา นิยมรับประทานอาหารทะเลกับน้ำจิ้ม หรือที่ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า "น้ำเผ็ด"   วัตถุดิบจากธรรมชาติคือ น้ำส้มสายชูหมักจากตาลโตนด หรือน้ำส้มโหนด ผสมกับ น้ำผึ้งโตนดสูตรเข้มข้น และพริกแดงพันธุ์พื้นบ้านตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ผู้เชี่ยวชาญบริการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีการผลิตให้ถูกหลักอนามัย มีสลากบอกรายละเอียด Story tellingแหล่งที่มาของวัตถุดิบ

ผลิตโดย กลุ่มแม่บ้านตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ผลิตภัณฑ์ มี 2 ขนาด

ขนาด 250 มิลลิตร ราคา 35 บาท และ

ขนาด 750 มิลลิตร ราคา 99 บาท

ใช้งานสะดวกรับประทานคู่กับ กุ้ง หอย ปู ปลา สามารถเก็บภายในตู้เย็นได้นาน 1 เดือน

19
 เพิ่มโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล [9/10/2563]   แก้ไขโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล[ 8/12/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.238.28
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates