เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ปลานิลเปรี้ยว (น้ำตาลจาก) ชุมชนบ้านหัวปอ   อ่าน :   137 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช   อีเมล์ :   pvisaka@wu
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3503, 0-7567-3523
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (100 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :


ปลานิลเปรี้ยว (น้ำตาลจาก) ภูมิปัญญาของชุมชนบ้านหัวปอ เป็นการถนอมอาหารจากภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดกันมา ใช้วัตถุดิบจากชุมชน ผสมน้ำผึ้งจากและข้าวพันธุ์พื้นบ้านในพื้นที่พร้อมข้าวคั่วบดละเอียด แป้งข้าวจ้าว เกลือ กระเทียม

ผู้เชี่ยวชาญบริการให้คำปรึกษาพัฒนาออกแบบตราสินค้า ปรับสูตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปปลานิลเปรี้ยวที่ ถูกหลักอนามัย ปลอดภัย และไม่ผสมสารกันบูด

ปลานิลเปรี้ยวขนาดบรรจุ 170 กรัม ราคา 50 บาท

ปลานิลเปรี้ยวพร้อมรับประทานสามารถเก็บภายในตู้เย็นได้นานกว่า 1 ปี

สถานที่ติดต่อผู้ขาย วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวปอ ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 0956627563

09
 เพิ่มโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล [9/10/2563]   แก้ไขโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล[ 8/12/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.24.209
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates