เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ปลานิลสวรรค์บ้านบางเข็ม  อ่าน :   313 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสาขะ อนันธวัช   อีเมล์ :   pvisaka@wu
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3503, 0-7567-3523
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (127 votes cast)

คำอธิบาย :


ปลานิลสวรรค์บ้านบางเข็ม ปลานิลลุ่มน้ำปากพนังที่ได้รับมาตรฐานฟาร์ม GAPเป็นปลานิลขนาดตัวใหญ่ เนื้อหวาน และไม่มีกลิ่นสาบโคลน ผู้เชี่ยวชาญบริการให้คำปรึกษาออกแบบตราสินค้า คิดค้นสูตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปปลานิลสวรรค์ที่ถูกหลักอนามัย ปลอดภัย มีคุณภาพ

ปลานิลสวรรค์ ขนาดบรรจุ 50 กรัม ราคา 50 บาท

ขนาดบรรจุ 110 กรัม ราคา 100 บาท

ขนาดบรรจุ 250 กรัม 200 บาท และ

ขนาด 1 กิโลกรัม ราคา 800 บาท

ปลานิลสวรรค์บ้านบางเข็มพร้อมรับประทานสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นนาน 3 เดือน

สถานที่ติดต่อผู้ขาย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลานิลบ้านบางเข็ม  ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 0918207510

07
 เพิ่มโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล [9/10/2563]   แก้ไขโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล[ 8/12/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.238.28
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates