เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    เสวียนรองหม้อชุมชนขนาบนาก  อ่าน :   153 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี   อีเมล์ :   jrungraw@w
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3503, 0-7567-3523
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (93 votes cast)

คำอธิบาย :


เสวียนรองหม้อ อัตลักษณ์การจักสานก้านจากของชุมชนขนาบนาก ที่นำพืชพื้นถิ่นชุมชนขนาบนาก เพื่อออกแบบที่รองหม้อสำหรับบรรจุสิ่งของ และใช้ประดับตกแต่ง ผู้เชี่ยวชาญร่วมกับ คุณลุงแฝง รัตนรัตน์ ปราชญ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงผลงานให้มีความประณีต มีขนาดที่ได้มาตรฐาน มีสัดส่วนที่เท่าๆกัน รวมทั้งผสมผสานภูมิปัญญาปราชญ์ชุมชน

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามผลิตภัณฑ์เสวียนรองหม้อ ได้ที่ ศูนย์เรียนรู้จาก ครบวงจร บ้านตะลุมพอ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 0952568157

17
 เพิ่มโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล [9/10/2563]   แก้ไขโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล[ 8/12/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.200.175.255
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates