เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    บรรจุภัณฑ์อาหารเสริมน้ำส้มจากอัดเม็ด  อ่าน :   217 
ชื่อเจ้าของ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี   อีเมล์ :   jrungraw@w
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3503, 0-7567-3523
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (111 votes cast)

คำอธิบาย :


บรรจุภัณฑ์อาหารเสริมน้ำส้มจากอัดเม็ดชุมชนขนาบนาก ผู้เชี่ยวชาญบริการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชนบ้านตะลุมพอ ในรูปทรงของลูกจากที่ร่วงหลุดจากงวงจาก มาออกแบบ เทคนิคการอัดขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ประกบออกแบบเป็นบรรจุภัณฑ์ภายนอก ห่อหุ้มขวดแก้วสีชาที่เป็นบรรจุภัณฑ์ภายใน ซึ่งเดิมบรรจุภัณฑ์ภายนอกเป็นพลาสติกหุ้มหรือเป็นกระดาษแข็ง ไม่สามารถย่อยสลายได้หรือย่อยสลายได้ช้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายนอกใช้วัสดุอินทรีย์ที่อัดขึ้นรูปจากเศษองค์ประกอบต่าง ๆ ของต้นจาก พืชในพื้นที่ บ้านตะลุมพอ ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารเสริมน้ำส้มจากอัดเม็ดได้ที่ ศูนย์เรียนรู้จาก ครบวงจร บ้านตะลุมพอ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 0952568157

15
 เพิ่มโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล [9/10/2563]   แก้ไขโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล[ 8/12/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.207.238.28
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates