เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    น้ำมันนวดสมุนไพร Herbal Massage Oil  อ่าน :   153 
ชื่อเจ้าของ :  อาจารย์ ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช   อีเมล์ :   kchaweew@w
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3503, 0-7567-3523
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (82 votes cast)

คำอธิบาย :


น้ำมันนวดสมุนไพร Herbal Massage Oilการนวดและน้ำมันที่ใช้ในการนวดสามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังได้เร็ว ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อให้การนวดนั้นได้ผลเร็วขึ้นสามารถบรรเทาอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ เคล็ดขัดยอก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อฟกช้ำหลังการออกกำลังกาย เล่นกีฬาหรือทำงานหนักถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรพัฒนาสูตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนผู้สนใจในพื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

ผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสมุนไพรมีปริมาณปริมาณสุทธิ50 มิลลิลิตร สามารถเก็บรักษาได้นาน 2 ปี

สถานที่ติดต่อสอบถามสูตรน้ำมันนวดสมุนไพร โครงการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 075673581

11
 เพิ่มโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล [9/10/2563]   แก้ไขโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล[ 8/12/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates