เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องลอกเยื่อเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (Cashew Nut Tesita Peeling Machinery)  อ่าน :   6,287 
ชื่อเจ้าของ :  นายธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ตึกเพียรวิจิตร ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  043-362214, 043-202697
เว็ปไซต์  http://www.nesp.kku.ac.th/clinic
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (173 votes cast)

คำอธิบาย :
คำอธิบายเทคโนโลยี
โครงการได้ดำเนินการศึกษาและทดสอบ คุณสมบัติเบื้องต้นของเมล็ดของเมล็ดในและเยื่อหุ้มเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ โดยใช้เมล็ดมะม่วงหิมพานต์พันธุ์ศรีสะเกษ 60-1 ซึ่งโดยเฉลี่ยคือขนาดเมล็ด ( กว้างx ยาวxหนา ) 17.9x25.8x12.7 มม. ความหนาของเยื่อ 0.61 มม. ความชื้นของเมล็ดใน 4.74 % ( น้ำหนักเปียก ) อัตราส่วนโดยน้ำหนักระหว่างเมล็ดในต่อเยื่อ 10.4 : 1 และความชื้นของเยื่อ 9-11 %

วิธีการเตรียมเมล็ดก่อนลอกเยื่อมีความสำคัญอย่างมากต่อผลการลอกเยื่อ
วิธีการเตรียมเมล็ดที่ให้ผลดีที่สุด คือ การแช่เมล็ดในสารละลายเกลือในอัตราส่วนผสมโดยน้ำหนักระหว่างเกลือและน้ำ 1:1 เป็นเวลานาน 1 นาที และอบเมล็ดที่อุณหภูมิ 100 องศา เป็นเวลานาน 3 ชั่วโมง ตามด้วยการผึ่งเมล็ดเป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง แล้วจึงนำเมล็ดไปลอกเยื่อ โดยเมื่อใช้ความดันลม 130 ปอนด์/ตร.นิ้วเป่าลอกเยื่อโดยใช้มือจับทีละเม็ด ได้อัตราการลอกเยื่อเฉลี่ย 1.269 กก/ชม. และเปอร์เซ็นต์เมล็ดประกบคู่เฉลี่ย 98.0 ผลของการทดสอบชุดเครื่องมือลอกเยื่อซึ่งใช้หัวฉีดที่มีรูขนาด 1.1 มม. จำนวน 4 รู ฉีดพ่นลมโดยใช้ความดัน 130 ปอนด์/นิ้ว เข้าไปในห้องเป่าลอกซึ่งทำด้วยท่อพลาสติกใสทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใน 38 มม. ความยาวของห้องเป่าลอก 220 มม. และใช้เมล็ดที่ผ่านการเตรียมที่ดีที่สุดดังที่แจงไว้ข้างต้น

พบว่า เมล็ดสามารถเคลื่อนไหวและพลิกตัวเองระหว่างการลอกเยื่อภายใต้การไหลอลวนของลมภายในห้องเป่าลอก การทดสอบนี้ให้อัตราการลอกเยื่อเฉลี่ย 1.67 กก/ชม. และเปอร์เซ็นต์เมล็ดประกอบคู่เฉี่ย 93.6 ซึ่งนับเป็นค่าที่สูงมากเมื่อเทียบกับผลการทดสอบชุดอื่นที่ผ่านมา และแสดงแนวโน้มที่ดีสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงชุดเครื่องมือดังกล่าวต่อไปให้เป็นเครื่องลอกเยื่อที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการใช้งานจริงในอุตสาหกรรม และสามรถเผยแพร่การใช้งานได้วงกว้างต่อไป


ที่อยู่ : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร.(043)241-331-9 ต่อ 2148,2156

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [28/4/2554]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates