เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การยืดอายุการเก็บมะม่วงดองแช่อิ่ม  อ่าน :   33,904 
ชื่อเจ้าของ :  -   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย35 หมู่3 เทคโนธานีถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 02-579-1121-30,02-577-9000,02-577-9198
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (226 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :

มะม่วงดองแช่อิ่ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำเนื้อมะม่วงดองมาแช่น้ำเชื่อมให้มีความหวานที่พอเหมาะ ที่นิยมผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีลักษณะการขายโดยบรรจุเนื้อในถุงพลาสติก ซึ่งมีอายุการเก็บรักษา 3-7 วัน ที่อุณหภูมิห้องหรืออาจอยู่ได้ 14 วันในตู้เย็น การยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงดองแช่อิ่มเป็นความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดังนั้น วว. จึงได้ทดลองศึกษาและสรุปวิธีการเก็บรักษามะม่วงดองแช่อิ่ม ดังนี้

นำมะม่วงดองแช่อิ่ม ที่มีความหวานพอเหมาะบรรจุถุงพลาสติกชนิดทนร้อน (อุณหภูมิน้ำเดือด 100oซ.) พร้อมใส่น้ำเชื่อมที่มีความเข้มข้น 30% (น้ำหนัก/น้ำหนัก) อุณหภูมิ 80oซ. แล้วปิดผนึกปากถุงให้ไม่มีอากาศเหลืออยู่ภายใน และนำไปแช่น้ำเย็นทันที

ผลิตภัณฑ์มะม่วงดองแช่อิ่มที่บรรจุในภาชนะด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้น สามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิห้องนานประมาณ 2 เดือน โดยมีลักษณะเนื้อมะม่วงยังคงความกรอบ และตรวจไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ที่มาตรฐาน อย. กำหนด
ติดต่อ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โทร. 0 2577 9000 ต่อ 9135, 9131-9131


ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [28/4/2554]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates