เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดสมุนไพร  อ่าน :   3,922 
ชื่อเจ้าของ :  รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท์   อีเมล์ :   sctwn@mahi
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 199 หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 034-585060 ต่อ 1213
เว็ปไซต์  http://ka.mahidol.ac.th/ClinicTechnology/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (163 votes cast)

คำอธิบาย :

ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี
1.เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ
2.เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
3.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.เพื่อให้เกิดภูมิปัญญาในท้องถิ่น การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
5.เพื่อให้เกษตรกร พออยู่ พอกิน พอใช้ และที่สุดสามารถพึ่งตนเองได้
ตามวิถีคนไทย
6.ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ด้านวิชาชีพ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
7.เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเชื้อเห็ดเศรษฐกิจ, จำหน่ายหัวเชื้อเห็ดเศรษฐกิจ
และผลิตภัณฑ์เห็ด


ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ


เพิ่มโดย : นายอลงกรณ์ เล็กอุทัย [23/2/2554]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates