เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืด   อ่าน :   5,307 
ชื่อเจ้าของ :  รศ.อุทัยวรรณ โกวิทวที   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 034-352074, 034-281053-5 ต่อ 3122
เว็ปไซต์  https://clinictechnology.kps.ku.ac.th/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (165 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :

ประเทศไทยมีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืด เนื่องจากมีความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำ สภาพภูมิอากาศ และทรัพยากรหอยกาบน้ำจืด ซึ่งขณะนี้ พบว่ามีการนำหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Amblemidae มาเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืดในประเทศไทย จำนวน 5 ชนิด ทั้งนี้ หอยในวงศ์ดังกล่าวมีหลายชนิดทั้งที่มีขนาดใหญ่มีความแวววาวเป็นมุกและกระจายอยู่ทุกภาคของประเทศไทยในลุ่มน้ำต่าง ๆ จึงมีการสำรวจหอยกาบน้ำจืดในแต่ละลุ่มน้ำ เพื่อคัดเลือกมาเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืด เพื่อจะได้ทราบชนิดของหอยที่มีความสามารถในการผลิตไข่มุก พร้อมทั้งวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกหอยและไข่มุกน้ำจืดที่ได้จากการเพาะเลี้ยง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยาเพื่อพัฒนาส่งเสริมการเพาะเลี้ยงขยายพันธ์หอยกาบน้ำจืด ซึ่งจะเป็นแนวทางในอุตสาหกรรมการผลิตยาและเครื่องสำอาง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเกิดการสร้างอาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไป

คุณสมบัติเด่น
- ทำให้ทราบแหล่งหอยกาบน้ำจืดที่จะนำมาเป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์
- ทำให้ทราบวิธีการเลี้ยงและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของหอยกาบน้ำจืด เพื่อนำไปพัฒนาเลี้ยงในเชิงพาณิชย์
- ทำให้ทราบชนิดของหอยที่มีความเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงไข่มุก
- ทำให้ทราบองค์ประกอบสำคัญของเปลือกหอยและไข่มุกเพื่อนำไปพัฒนาในอุตสาหกรรมยา และเครื่องสำอาง

ตลาดเป้าหมาย
- กลุ่มเกษตรกร นักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรกรชาวประมงพื้นบ้าน และประชาชนทั่วไป
- บริษัท / กลุ่มธุรกิจเอกชน / วิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนากิจการเกี่ยวเนื่องต่าง ๆ

ติอต่อสอบถาม
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-579-1022 ต่อ 110 โทรสาร 02-942-8695


เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [24/4/2554]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.235.140.84
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates