เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    เชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ใหม่ NST-009 ชนิดน้ำสปอร์สำเร็จรูป  อ่าน :   303 
ชื่อเจ้าของ :  รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา   อีเมล์ :   iwarin@wu.
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3503, 0-7567-3523
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (117 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :


ผลิตภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา Trichoderma asperellumสายพันธุ์ NST-009สายพันธุ์ใหม่ สามารถควบคุมโรคพืชได้หลายชนิด เช่น โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนและส้ม โรครากขาวรากแดงยางพารา โรคที่เกิดจากเชื้อราของข้าวและพืชอื่นๆ ฯลฯ  มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งและทำลายโรคพืช เกษตรกรนำไปใช้งานสะดวก ต้นทุนต่ำ และปลอดภัย จำหน่ายลิตรละ 150บาท สามารถเก็บภายในตู้เย็นได้นาน 6 เดือน

สถานที่ติดต่อผู้ขาย ศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0923293569

วิธีใช้

นำเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ NST-009ชนิดน้ำสปอร์สำเร็จรูป 1 ลิตร ผสมน้ำ 70-100ลิตร แล้วนำไปฉีดพ่น (สามารถใช้ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ) ควรผสมสารจับใบก่อนฉีดพ่น ควรฉีดพ่นตอนเย็น และสามารถฉีดพ่นได้ทุกๆ 7 วัน

04
 เพิ่มโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล [2/10/2563]   แก้ไขโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล[ 8/12/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.117.123
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates