เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    เชื้อราเมธาไรเซียม WU-003 ชนิดสดกึ่งสำเร็จรูป  อ่าน :   279 
ชื่อเจ้าของ :  รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา   อีเมล์ :   iwarin@wu.
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3503, 0-7567-3523
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (106 votes cast) You have already voted!

คำอธิบาย :


เชื้อราเมธาไรเซียม Metarhizium anisopliae WU-003 สามารถกำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด เช่น ด้วงแรดมะพร้าว ตั๊กแตน แมลงดำหนามมะพร้าว หนอนด้วงอ้อย ฯลฯ มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมแมลงศัตรูพืช เกษตรกรนำไปใช้งานสะดวก ต้นทุนต่ำ และปลอดภัย จำหน่ายถุงละ 30 บาท (ปริมาณ 300 กรัม) สามารถเก็บภายในตู้เย็นได้นาน 1 เดือน

สถานที่ติดต่อผู้ขาย ศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0923293569

วิธีใช้

1.กรณีฉีดพ่น นำเชื้อราเมธาไรเซียม WU-003 ชนิดสดกึ่งสำเร็จรูปบนข้าว (300 กรัม) ผสมน้ำ 1ลิตร เขย่าให้สปอร์เชื้อราหลุดออกจากเมล็ดข้าว จากนั้นกรองแยกเมล็ดข้าวออกแล้วนำน้ำสปอร์เชื้อราผสมน้ำเพิ่ม ผสมน้ำอัตราส่วน 1:10 (น้ำสปอร์เชื้อรา : น้ำเปล่า) แล้วนำไปฉีดพ่น ควรผสมสารจับใบก่อนฉีดพ่น

2.กรณีผสมปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมัก ผสมอัตราส่วน 1:3 (เชื้อราเมธาไรเซียม WU-003 ชนิดสดกึ่งสำเร็จรูปบนข้าว : ปุ๋ยอินทรีย์)

03
 เพิ่มโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล [2/10/2563]   แก้ไขโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล[ 8/12/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.107.249
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates