เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    เชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ใหม่ NST-009 ชนิดสดกึ่งสำเร็จรูป  อ่าน :   411 
ชื่อเจ้าของ :  รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา   อีเมล์ :   iwarin@wu.
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3503, 0-7567-3523
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (104 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :


ผลิตภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา Trichoderma asperellum สายพันธุ์ NST-009 สายพันธุ์ใหม่ สามารถควบคุมโรคพืชได้หลายชนิด เช่น โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนและส้ม โรครากขาวรากแดงยางพารา โรคที่เกิดจากเชื้อราของข้าวและพืชอื่นๆ ฯลฯ  มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งและทำลายโรคพืช เกษตรกรนำไปใช้งานสะดวก ต้นทุนต่ำ และปลอดภัย จำหน่ายถุงละ 30บาท (ปริมาณ 300 กรัม) สามารถเก็บภายในตู้เย็นได้นาน 1 เดือน

สถานที่ติดต่อผู้ขาย ศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0923293569

(ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การพัฒนาวิจัยต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการเกษตรปลอดภัยโดยชีววิธี กำลังเตรียมการผลิตและจำหน่ายในปี 2564 ดังนี้

-ผู้แทนกลุ่ม กลุ่มเกษตรกรบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายอิมรอน แสงวิมาน ผู้แทนกลุ่ม หมายเลขโทรศัพท์ 0831030831 และ

-ผู้แทนกลุ่ม วิสาหกิจกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนนอกฤดูตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายนพพล พืชโรจน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0620689995)

วิธีใช้ 

1.กรณีฉีดพ่น นำเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดกึ่งสำเร็จรูปบนข้าว (300 กรัม) ผสมน้ำ 1ลิตร เขย่าให้สปอร์เชื้อราหลุดออกจากเมล็ดข้าว จากนั้นกรองแยกเมล็ดข้าวออกแล้วนำน้ำสปอร์เชื้อราผสมน้ำเพิ่ม อัตราส่วน 1:20 (น้ำสปอร์เชื้อรา : น้ำเปล่า) แล้วนำไปฉีดพ่น (สามารถใช้ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ) ควรผสมสารจับใบก่อนฉีดพ่น

2.กรณีผสมปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมัก ผสมอัตราส่วน 1:7 (เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดกึ่งสำเร็จรูปบนข้าว : ปุ๋ยอินทรีย์) รองก้นหลุมหรือหว่าน

01
 เพิ่มโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล [2/10/2563]   แก้ไขโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล[ 8/12/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates