เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย WU-002 เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช  อ่าน :   980 
ชื่อเจ้าของ :  รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา   อีเมล์ :   iwarin@wu.
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 0-7567-3503, 0-7567-3523
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/WUClinicTechnology/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (121 votes cast)

คำอธิบาย :

เชื้อราบิวเวอร์เรีย Beauveria bassiana WU-002 สามารถป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยไฟ ไรแดง ไรขาว หนอนกินใบมังคุด ฯลฯ  มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยวิธีชีวภาพ ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการบริการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย WU-002 เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชสู่ชุมชนต่างๆ เช่น 1.กลุ่มเกษตรกรบ้านแสงวิมานผู้ผลิตส้มโอพัธุ์ทับทิมสยาม ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนนอกฤดูตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 3.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 4.กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 5.กลุ่มเกษตรกรตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเกษตรกรชุมชนอื่นๆ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และขอคำปรึกษาจากการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกษตรกรนำไปใช้งานสะดวก ต้นทุนต่ำ และปลอดภัย ทั้งผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
กระบวนการขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย WU-002
อุปกรณ์
1.หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 2.ถุงพลาสติกทนร้อน ขนาด 9X14 นิ้ว 3.ยางวงเล็ก 4.เข็ม 5.แก้วหรือถ้วยตวง 6.ข้าวสารหรือข้าวสารนึ่ง 7.เชื้อราบิวเวอร์เรีย WU-002 ชนิดหัวเชื้อบริสุทธิ์ขนาด 30 กรัม

0203

การนำเชื้อราบิวเวอร์เรียชนิดสดกึ่งสำเร็จรูปไปใช้
นำเชื้อราบิวเวอร์เรียชนิดสดกึ่งสำเร็จรูปบนข้าว (300 กรัม) ผสมน้ำ 1 ลิตร เขย่าให้สปอร์เชื้อราหลุดออกจากเมล็ดข้าว จากนั้นกรองแยกเมล็ดข้าวออกแล้วนำน้ำสปอร์เชื้อราผสมน้ำเพิ่ม อัตราส่วน 1:10 (น้ำสปอร์เชื้อรา : น้ำเปล่า) แล้วนำไปฉีดพ่น ควรผสมสารจับใบก่อนฉีดพ่น


เพิ่มโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล [2/10/2563]   แก้ไขโดย : น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล[ 8/12/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.24.209
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates