เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    วิธีการยืดอายุการเก็บของมะม่วงสดทั้งผล ก่อนการบรรจุ  อ่าน :   5,267 
ชื่อเจ้าของ :  ทิพย์วรรณา งามศักดิ์   อีเมล์ :   panitan@bi
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ตึกเพียรวิจิตร ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  043-362214, 043-202697
เว็ปไซต์  http://www.nesp.kku.ac.th/clinic
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (155 votes cast)

คำอธิบาย :

ข้อมูลเบื้องต้น
ปัญหาสำคัญของการส่งออกมะม่วงสดที่พบคือ อายุการเก็บรักษาสั้น เนื่องจากปัญหา 2 ประการ คือ การเน่าเสียอันเกิดจากโรคแอนแทรคโนส และแมลงวันผลไม้ ซึ่งควบคุมได้ด้วยการจุ่มในน้ำยาฆ่าเชื้อรา เช่น เบนเลท แต่บางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา และ ญี่ปุ่น ไม่อนุญาตให้ใช้สารนี้ นอกจากนี้หลายประเทศยังกำหนดให้มะม่วงที่จะนำเข้าต้องผ่านกรรมวิธีการกำจัดแมลงวันผลไม้ในมะม่วงด้วยการอบไอน้ำ แต่การอบไอน้ำมีผลเสียต่อคุณภาพของมะม่วงเมื่อสุก ดังนั้นจึงยังต้องมีการพัฒนาวิธีการที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของมะม่วงน้อยที่สุด เพื่อให้มะม่วงสดส่งออกของไทยสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
วิธีการยืดอายุการเก็บของมะม่วงสดด้วยการจุ่มผลมะม่วงในสารละลายเคมีที่มีประสิทธิภาพ ในความเข้มข้นและระยะเวลาที่เหมาะสม และหาวิธีที่จะทำลายแมลงวันผลไม้ ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนบรรยากาศโดยใช้ก๊าซ CO2 ในระยะเวลาที่สามารถกำจัดไข่แมลงวันผลไม้ได้ รวมถึงข้อมูลการศึกษายุการเก็บของมะม่วงที่ผ่านการใช้ก๊าซในการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 12-13 องศาเซลเซียส
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ช่วยยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงสุกส่งออก (ทั้งผล) ได้นานขึ้น โดยไม่ผิดข้อจำกัดในการปนเปื้อนของโรคและแมลง
สถานภาพผลิตภัณฑ์
พร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เอกชนที่สนใจ
นักวิจัย
ทิพย์วรรณา งามศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ประสานงาน
นายปณิธาน ลีละธนาวิทย์
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกฏหมายเทคโนโลยีชีวภาพ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหนึ่ง ปทุมธานี 12120
โทร 02-564-6700 ต่อ 3128 โทรสาร 02-564-6701
http://www.biotec.or.th/biotechnology-th/traansfer-cooperate.asp


เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [24/4/2554]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates