เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    การพัฒนาผ้าบาติกเพื่อการแปรรูปเป็นของตกแต่งบ้าน  อ่าน :   313 
ชื่อเจ้าของ :  นายอาดือนัน กาปา กลุ่มอาดือนันบาติก   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สำนักงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี อาคาร4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดตภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073299699 ต่อ 34000
เว็ปไซต์  http://srdi.yru.ac.th/clinic/
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (132 votes cast)

คำอธิบาย :


รายละเอียด - หมอนอิงผ้าบาติก เทคนิคเพ้นมือ ขนาด 24”x 24”, 22”x22” , 20”x20” , 18”x18”  , 16”x16” ,14”x14” และ 30x50 cm ชิ้นละ 400บาท - ชุดรองจานผ้าบาติก เทคนิคเพ้นมือ ประกอบด้วย ที่รองจาน, ที่รองแก้วน้ำ, ผ้าคาดโต๊ะ  ผ้ารองจานราคาขายชิ้นละ 320บาท ,ผ้ารองแก้วราคาขายชิ้นละ 120บาท, ที่คาดโต๊ะราคาขายชิ้นละ 860บาท- โคมไฟผ้าบาติก เทคนิคเพ้นมือ ออกแบบโคมไฟตั้งโต๊ะ 1 ชิ้น และ โคมไฟตั้งพื้น 1 ชิ้น  ชิ้นละ 4,000 บาทสถานที่ติดต่อผู้ขาย กลุ่มอาดือนันบาติก 26 ซอยสง่าอุทิศ ถ.ผังเมือง5 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000เบอร์โทรศัพท์ 081-0992164

เพิ่มโดย : น.ส.พรกนิษฐ์ กระจ่างยศ [2/10/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.235.195.196
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates