เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การใช้เชื้อรา Beauveria spp. เพื่อควบคุมเพลี้ยอ่อน  อ่าน :   2,180 
ชื่อเจ้าของ :  คุณมาลี ตั้งระเบียบ และคณะ   อีเมล์ :   phisamai@b
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาคารสำนักงาน ชั้น 2 เลขที่ 202 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 089-951-2044, 086-429-2804, 054342553ต่อ225 , 065 004 2299
เว็ปไซต์  http://www.lartc.rmutl.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (165 votes cast)

คำอธิบาย :

งานวิจัยและพัฒนาที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ การคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อราในการควบคุมเพลี้ยอ่อน Myzus persicae และ Macrosiphum euphorbiae
ข้อมูลเบื้องต้น
เพลี้ยอ่อนเป็นแมลงศัตรูพืชที่มีความสำคัญยิ่งต่อการปลูกผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิด เนื่องจากมีพืชอาหารกว้างและทำความเสียหายให้กับพืชผักตลอดฤดูปลูก

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
เชื้อ Beauveria spp. มีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยอ่อนทั้ง Myzus persicae และ Macrosiphum euphorbiae โดยแนะนำให้ใช้เชื้อรา Beauveria bassiana ไอโซเลท 6988 ไปพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมเพลี้ยอ่อนทั้ง 2 ชนิด เพราะเลี้ยงได้ง่าย มีการเจริญเติบโตและเชื้อราสร้างสปอร์ได้เร็ว

จุดเด่นของงานวิจัย
• เชื้อรา Beauveria bassiana ไอโซเลท 6988 สามารถนำไปพัฒนาต่อเป็น ผลิตภัณฑ์ควบคุมเพลี้ยอ่อน M persicae และ M. euphorbiae
• สามารถพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนการใช้สารเคมี
• มีความปลอดภัย เพราะไม่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ (non target organisms)
• ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเชื้อจุลินทรีย์สามารถนำมาใช้ และเข้ากันได้ดีกับศัตรูธรรมชาติ อื่น ๆ โดยช่วยเสริมประสิทธิภาพให้สูงขึ้น และในช่วงเวลาที่แมลงศัตรูธรรมชาติมีจำนวนน้อย เชื้อจุลินทรีย์ก็อาจมีบทบาทแทนได้

ผู้ประสานงาน/ติดต่อสอบถาม
พิศมัย อนุพงศานุกูล
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกฏหมายเทคโนโลยีชีวภาพ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหนึ่ง ปทุมธานี 12120
โทร 02-564-6700 ต่อ 3134 โทรสาร 02-564-6701


เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [22/4/2554]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.124.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates