เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช  อ่าน :   280 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.การัณย์ พรหมเทพ   อีเมล์ :   kphromthep
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
-- -
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (101 votes cast)

คำอธิบาย :

การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากกล้วยหอมเขียวคาเวนดิชเป็นการเพิ่มมูลค่าและการนำไปใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้ง ได้แก่ กล้วยหอมเขียว หรือกล้วยพันธุ์อื่นๆ ที่มีสุกมากจนเกินไป ไม่สามารถนำไปขายได้ แล้วทิ้งไปในที่สุด การนำวัตถุดิบที่เหลือทิ้งมาทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหมักอื่นๆ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่วัตถุดิบที่เหลือทิ้ง และให้เกษตรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
น้ำส้มสายชูหมัก (vinegar) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำวัตถุดิบ เช่น ผลไม้ หรือธัญพืช ชนิดต่างๆ มาหมักด้วยเชื้อยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) เพื่อให้ได้ส่าเหล้า จากนั้นนำไปหมักต่อด้วยเชื้อแบคทีเรียที่สามารถสร้างกรดน้ำส้ม หรือกรดอะซิติก (Acetobacter spp.) กระบวนการทำน้ำส้มสายชูหมัก สามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน โดยเริ่มจากการเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ และการเปลี่ยนแอลกอฮอล์ไปเป็นกรดน้ำส้ม
สำหรับการใช้ประโยชน์จากน้ำส้มสายชูหมัก คือใช้เป็นเครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่มสำหรับบริโภค นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาเป็นเครื่องดื่มชนิดใหม่ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่น้ำส้มสายชูหมัก
 


เพิ่มโดย : นางสาววรันฐิยา ไชยลา [2/10/2563]   แก้ไขโดย : นางสาววรันฐิยา ไชยลา[ 30/9/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.24.209
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates