เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การเพาะพันธ์และอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus) เชิงพาณิชย์  อ่าน :   1,903 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ   อีเมล์ :   boonyyara@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยบูรพา
กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 038-102969
เว็ปไซต์  http://research.buu.ac.th
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (150 votes cast)

คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์
1. เพื่อการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีการเพาะพันธ์และการอนุบาลลูกปูม้าเชิงธุรกิจทั้งทฤษฏี ปฏิบัติการและการจัดการอย่างถูกวิธี
2. เพื่อการส่งเสริมให้เกิดอาชีพทางเลือกใหม่ในวงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจ
ติดต่อสอบถาม คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 0-3874-5900 ต่อ 4312, 4313, 4320 กด 101, 106


เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [22/4/2554]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.47.87
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates