เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การสร้างฟิลม์บางสารกึ่งตัวนำ  อ่าน :   154 
ชื่อเจ้าของ :  ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย ภาควิชาฟิสิกส์ มจธ.   อีเมล์ :   voravit.ko
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 0-2470-8326-30
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (108 votes cast)

คำอธิบาย :

การสร้างฟิลม์บางสารกึ่งตัวนำ ภายใต้ความดันสุญญากาศ 10-5 Torr
โดยใช้เลเซอร์ช่วยในการระเหยสารกึ่งตัวนำ
ซึ่งทำให้ได้ฟิลม์บางสารกึ่งตัวนำ
โดยใช้เวลาในการสร้างฟิลม์บางประมาณ 2 ชั่วโมง
ฟิลม์บางที่ได้มีความมันวาว
สามารถใช้เป็นการแต่งผิววัสดุได้อีกด้วย


เพิ่มโดย : นส. สุรีรัตน์ รัตนสมบูรณ์ [30/9/2563]   แก้ไขโดย : นส. สุรีรัตน์ รัตนสมบูรณ์[ 30/9/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.200.175.255
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates