เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องแยกเส้นใยตาลโตนด  อ่าน :   4,535 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.พิทยา อำพนพนารัตน์   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 133 หมู่ 5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240 075-489613, 075-489616 ต่อ 1110
เว็ปไซต์  https://www.facebook.com/profile.php?id=100025844033764
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (82 votes cast)

คำอธิบาย :
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีสินค้าประเภทหัตถกรรมออกมาจำหน่ายมากมาย สินค้าส่วนใหญ่ผลิตโดยการนำวัสดุธรรมชาติมาดัดแปลงเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน และพัฒนาคุณภาพจนกลายเป็นสินค้าโอท็อป (OTOP) และนำออกจำหน่าย สร้างรายได้ และยังเพิ่มมูลค่าสินค้าได้เป็นอย่างดี

ไม้กวาดเป็นของใช้ภายในบ้านอีกชนิดหนึ่งที่ทำมานานและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ปัจจุบันมีการนำวัสดุธรรมชาติต่างๆ มาเป็นวัตถุดิบในการทำเส้นไม้กวาด ซึ่งจากเดิมใช้ดอกเลามาทำเป็นเส้นไม้กวาด และพัฒนามาเป็นเส้นใยจากกาบตาลโตนด ปัจจุบันไม้กวาดใยตาลโตนด กลายเป็นสินค้าประเภทหัตกรรมที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ แต่ในการผลิตไม้กวาดใยตาลโตนดจะมีปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบและเทคโนโลยีในการผลิตเป็นอย่างมาก คือวัตถุดิบที่ใช้ทำไม้กวาดหายาก และมีราคาแพง บางครั้งก็ไม่มีขาย ขั้นตอนการทำก็ยุ่งยากและใช้เวลามาก

การทำไม้กวาดใยตาลโตนดจะทำได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขั้นตอนการทุบกาบตาลและขั้นตอนการสางกาบตาลโตนด การทุบกาบตาลโตนดเป็นงานที่หนักและสกปรก มีกลิ่นเหม็น จึงหาคนทำยาก

ดังนั้น ถ้ามีเครื่องทุ่นแรงที่สามารถทุบกาบตาลโตนดและสางใยตาลโตนดได้ ก็จะทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น คุณภาพดีขึ้น และชาวบ้านก็มีรายได้มากขึ้น ผศ.พิทยา อำพนพนารัตน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในปัญหาดังกล่าว จึงได้ออกแบบและสร้างเครื่องแยกเส้นใยตาลโตนดที่สามารถผลิตใยตาลโตนดที่สะอาด มีคุณภาพพร้อมที่จะนำไปประกอบเป็นไม้กวาดใยตาลโตนดได้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

โดยเครื่องแยกใยตาลโตนดนี้ มีขั้นตอนการทำงานดังนี้คือ เมื่อป้อนกาบตาลโตนดเข้าไปในเครื่อง เครื่องก็จะกดทับกาบตาลโตนดให้แตกและหวีสางให้ขุยตาลในกาบตาลโตนดหลุดและแยกเอาขุยตาลโตนดออก ทำให้เหลือแต่เส้นใยตาลโตนดเพียงอย่างเดียว ตัวเครื่องมีกำลังการผลิตชั่วโมงละ 58 กาบ ซึ่งเครื่องนี้สามารถลดระยะเวลาในการผลิตให้น้อยลงกว่าวิธีการผลิตแบบเดิมหลายเท่าตัว

ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ (087) 277-6189

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [21/4/2554]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 1/5/2554]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.204.186.91
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates