เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องผลิตขี้เลื่อยเพื่อใช้ในการผลิตเห็ดถุง  อ่าน :   8,026 
ชื่อเจ้าของ :  รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท์   อีเมล์ :   sctwn@mahi
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 199 หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 034-585060 ต่อ 1213
เว็ปไซต์  http://ka.mahidol.ac.th/ClinicTechnology/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (181 votes cast)

คำอธิบาย :
ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี
-ประหยัด + ประสิทธิภาพ
-กำลังการผลิตของเครื่อง 1 ชั่วโมง สามารถได้ขี้เลื่อย 200 กิโลกรัม ใน การใช้เครื่องต่อครั้งต่อวันไม่ควรเกิน 6 ชั่วโมง
-คิดเป็นค่าขี้เลื่อย 0.05 บาท/กิโลกรัม
-หากซื้อขี้เลื่อยยางพารา 20 คิว/18,000 บาท
-คิดเป็นค่าขี้เลื่อย 0.95 บาท/กิโลกรัม

การจัดการกับเทคโนโลยี
ขั้นตอนการทำงาน
1. เปิดสวิตท์มอเตอร์ของเครื่อง
2. ใส่กิ่งไม้เข้าในรูท่อของเครื่องที่อยู่ด้านข้าง
3. ค่อยๆป้อนโดยกดกิ่งไม้ให้โดนจานย่อย
4. ขี้เลื่อยจะไหลลงตามร่องที่ทำไว้
5. เมื่อทำงานแล้วเสร็จพร้อมปิดสวิตท์มอเตอร์ เครื่องจะทำงาน
ต่อเนื่องอีก 2-3 นาที
6. ขี้เลื่อยสดสามารถนำไปเพาะเห็ดได้
การดูแลรักษา
1.ใช้แปรงลวดขัดตรงร่องฟันที่ย่อยกิ่งไม้
2. อัดจาระบีตามลูกปืนเพลาของเครื่อง

ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายอลงกรณ์ เล็กอุทัย [23/2/2554]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.235.173.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates