เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูน(Clownfishes Propagation)  อ่าน :   19,637 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ   อีเมล์ :   saowapa@bi
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยบูรพา
กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 038-102969
เว็ปไซต์  http://research.buu.ac.th
  • Currently 2.6/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.6/5 stars (186 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :

หน่วยวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้เพาะขยายพันธุ์ปลาการ์ตูนได้อยู่ 13 ชนิด
ระบบการเลี้ยงปลาการ์ตูน เป็นระบบการเลี้ยงแบบระบบหมุนเวียนน้ำ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. แบบใช้แบคทีเรียเป็นตัวบำบัดคุณภาพน้ำ
2. แบบใช้สาหร่ายในการบำบัดคุณภาพน้ำ
ตู้เลี้ยง พ่อ-แม่พันธุ์ปลาการ์ตูน ประกอบด้วย
1. ตู้กระจกขนาด 24x15x15 นิ้ว
2. หัวทรายให้อากาศ
3. กระเบื้องปูพื้นขนาด 8x8 นิ้ว สำหรับปลาวางไข่
อาหารสำหรับการเลี้ยง พ่อ-แม่พันธุ์
1. เนื้อกุ้ง หอย + อาหารกุ้งวัยอ่อน + eyelop-eez
2. อาหารตุ๋น นม + ไข่ + น้ำมันปลาทะเล + ทะเลสาหร่ายแห้ง
การจับคู่และวางไข่ ปลากำลังวางไข่ พัฒนาการของไข่ปลา
- ไข่ที่เพิ่งวางจะมีลักษณะสีส้ม
- อายุ 4 วันจะมีสีดำเข้ม
- อายุประมาณ 7 วัน ก็พร้อมจะฟัก ตาจะเป็นสีเงิน
การอนุบาลลูกปลาการ์ตูนวัยอ่อน
ต้องพรางแสง เพื่อให้ลูกปลามองเห็นอาหาร และดูแลคุณภาพของน้ำ คือ เติมสาหร่ายในตู้เลี้ยง, เปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวัน 20-30% ตั้งแต่วันที่ 3, หลังจากวันที่ 3 ดูดตะกอนทุกวัน ชนิดอาหารสำหรับอนุบาลลูกปลาการ์ตูน คือ แพลงก์ตอนพืช, แพลงก์ตอนสัตว์
ระบบการเลี้ยงลูกปลาจำหน่าย
- ถังไฟเบอรร์กลาสและถังกรองภายในบ่อ
- ตู้กระจกพร้อมระบบกรองในตู้
- บ่อซีเมนต์พร้อมระบบกรองสาหร่าย
- บ่อคอนกรีตและระบบกรองรวม
ระบบที่จะพัฒนาต่อไปเพื่อการเลี้ยงลูก
- ปลาการ์ตูนเพื่อจำหน่าย
- ควบคุ่มเชื้อโรค
- ตู้กระจกเชื่อมต่อกัน
- โปรตีนสกรีมเมอร์
- ระบบกรองตะกอนและกรองชีวภาพ
การจัดการในการเลี้ยงลูกปลา /ปฎิบัติงานประจำวัน
- ดูดตะกอนเปลี่ยนถ่ายน้ำ
- ให้อาหารพร้อมสังเกตปลา
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำ
ดัชนีคุณภาพน้ำสำหรับเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์
- ความเค้น ~ 32-34 ppt
- pH ~8.0-8.4
- ความเป็นด่าง ~ 90-120 mg/L as CaCo3
- แอมโมเนียรวม <0.05 mg/L
- ไนไตร์ด <0.01 mg/L
- ไนเดรต <20 mg/L
การจัดการคุณภาพน้ำ
- เปลี่ยนถ่านน้ำ 20% ทุก 2 อาทิตย์
- ดูดตะกอนทุกวัน
- ล้างใยกรองเพื่อกำจัดตะกอนทิ้ง
- เก็บสาหร่ายส่วนเกินออก
โรคที่พบบ่อยในปลาการ์ตูน
- ไอโอดิเนียม (Amyloodinium ocellatum)
- จุดขาว (Cryptocaryon irritan)
วีธิการรักษา
1. แช่น้ำจืดไม่มีคลอรีน 5-7 นาที
2. ฟอร์มาลิน 100-200 ppm นาน 1-2 ชั่วโมง
3. ยาเหลือง (Acriflarin) 5 ppm 5 วัน
4. ฟอร์มาลิน 100-200 ppm นาน 1-2 ชั่วโมง
การจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปแล้ว คือ
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาทะเลสวยงามในกลุ่มปลาการ์ตูนเชิงพาณิชย์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ โทร.038-391-671-3 อีเมล์ saowapa@bims.buu.ac.th


สนใจเข้าชมฟาร์มต้นแบบ, ขอคำปรึกษา, เข้าฝึกอบรม
การเพาะเลี้ยงปลากระตูน ติดต่อแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าที่
ssawatpeera@gmail.com; vorathep@buu.ac.th


ขยายภาพ

เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [20/4/2554]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 7/1/2565]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.192.47.87
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates