เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การถ่ายทอดสเปรย์สะท้อนน้ำจากแกลบ เพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง  อ่าน :   192 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์   อีเมล์ :   kheamrutai
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 0-2470-8326-30
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (102 votes cast)

คำอธิบาย :

ปัจจุบันหน้ากากอนามัยกลายเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับวิถีชีวิตใหม่ “New normal” หลังเกิดสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 จึงเป็นจุดเริ่มต้นไอเดียของ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ต้องการทำสารเคลือบหน้ากากผ้า จากของเหลือทิ้งภาคเกษตร เพื่อลดปัญหาขยะ ที่เรียกว่า “สเปรย์สะท้อนน้ำ” โดยสารนี้สามารถใช้ฉีดพ้นเคลือบบนผ้าทุกชนิดเพื่อป้องกันละอองน้ำลายหรือสารคัดหลั่งจากเชื้อ ไวรัส Covid 19 ซึ่งหน้ากากผ้าหลังจากฉีดพ่นสารเคลือบนี้สามารถซักและนำมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง เพราะปกติผ้าทั่วไปจะมีรูขนาด 20 ไมโครเมตร ซึ่งรูมีขนาดใหญ่กว่าหน้ากากอนามัย ขณะที่เชื้อไวรัสนั้นมีขนาดที่เล็กมากๆประมาณ 0.05-0.2 ไมโครเมตรถึงจะแม้จะอยู่บนละอองน้ำลายที่มีขนาดประมาณ 50-100 ไมโครเมตร
ซึ่งของเหลือทิ้งจากภาคเกษตรเองก็มีอยู่หลายอย่าง อาทิ เช่น แกลบ อ้อย ซังข้าวโพด ฯลฯ แต่ที่เลือกแกลบเพราะประเทศไทยปลูกข้าวกันเยอะแล้วแกลบส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเอาไปทำปุ๋ยหรือเผาทิ้ง ทำให้เกิดฝุ่นละอองกลายเป็นมลพิษ จึงนำแกลบบมาสกัดเอาสารที่ต้องการแล้วลดขนาดของสารนั้นลงให้อยู่ในระดับนาโนเมตร จากนั้นปรับสภาพพื้นผิวโครงสร้างให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่ชอบน้ำแล้วนำไปผสมให้กลายเป็นสารแขวนลอยเพื่อนำมาใช้เสปรย์พ่นลงผ้า หลังจากนั้นจึงนำไปผ่านกระบวนการยึดติดตรึง เพื่อให้สารติดบนเส้นใยของผ้าแน่นขึ้น

ผลการทดลอง เบื้องต้นใช้แกลบ 1 กิโลกรัมผลิตสารพ่นได้ประมาณ 2 กรัม นำมาทดสอบฉีดพ่นทั่วพื้นผ้าสาลู หรือผ้าอ้อมเด็กซึ่งปริมาณสารที่ใช้น้อยมาก ผลการทดลองพบว่า จากผ้าอ้อมที่มีรูระบายค่อนข้างใหญ่ หลังพ่นสารเข้าไปเคลือบบนผ้าอ้อมทำให้เนื้อผ้ายึดติดกันแน่น รูตารางของเนื้อผ้าถี่ขึ้น เมื่อทดลองหยดน้ำหรือเทน้ำลงบนผ้าที่เคลือบสาร ก็พบว่าน้ำกลิ้งไปมาบนผ้า น้ำไม่ซึมเข้าในเนื้อผ้าแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังทดสอบด้วยการซักถึง 30 ครั้ง แต่ผ้าที่เคลือบสารก็ยังคงมีคุณสมบัติในการกันน้ำหรือสะท้อนน้ำแม้จะนำมาใช้ซ้ำๆ หลายรอบผ้าก็ไม่เปียกน้ำ

 

 

 


เพิ่มโดย : นิชกานต์ ตรีภพ [30/9/2563]   แก้ไขโดย : นิชกานต์ ตรีภพ[ 30/9/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates