เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เตาเผาถ่านผลไม้  อ่าน :   12,844 
ชื่อเจ้าของ :  วศ.   อีเมล์ :   bct@dss.go
ชื่อหน่วยงาน :   กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ห้อง 200 ชั้น 2 อาคาร ดร. ตั้ว ลพานุกรม 02-201-7104, 02-201-7016(ธีระชัย)
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (206 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :

เตาเผาถ่านผลไม้มีความยุ่งยากกว่าการเผาถ่านไม้ทั่วๆ ไป เนื่องจากผลไม้มีความเปราะบางมาก เมื่อได้รับความร้อนที่สูงเกินไปก็จะทำให้แตกหักได้ และจำให้เกิดเป็นเถ้าได้ ซึ่งเกิดจากอุณหภูมิระหว่างการเผาไม่สม่ำเสมอ ทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาค่อนข้างมาก ถึงร้อยละ 50-80 รวมทั้งการจัดวางผลไม้ก่อนเผาที่ไม่เป็นระเบียบ ก็จะส่งผลต่อการเผาผลไม้เช่นกัน

เตาเผาถ่านผลไม้เครื่องต้นแบบของ วศ. ใช้สำหรับนำฟลไม้ที่ทิ้ง หรือที่ปลิดทิ้งเนื่องจากปริมาณต่อต้นมากเกินไป มาเผาให้เป็นถ่านผลไม้เพื่อใช้ในการดูดซับกลิ่นและประดับตกแต่ง โดยยังคงสภาพของรูปผลไม้ให้เหมือนเดิม เครื่องต้นแบบที่ กระมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) สร้างขึ้นนี้ ใช้เป็นถังขนาด 200 ลิตร หรือ 50 ลิตร หรือจะเป็น ปี๊บขนาด 20 ลิตร โดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงในการเผา ควบคุมอุณหภูมิภายในระหว่างการเผา ทั้งประเวณผนังปี๊บ และกลางปี๊บ ให้มีอุหภูมิระหว่าง 300-450 องศาเซลเซียส ทำให้คุณภาพที่ได้มีความสม่ำเสมอ ลดการเสียหายเนื่องจากการเผาเหลือเพียงร้อยละ 10-30 ผลไม้บางชนิดไม่มีการสูญเสียเลย ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิต และถ่านผลไม้ที่ได้จะมีคุณภาพดี มีค่าไอโอดีน(สมบัติการดูดซึม) ระหว่าง 150-250 มิลลิกรัม/กรัม เป็นไปตามข้อกพหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของถ่านดูดกลิ่น (มผช. 180/2546)

ผลไม้ที่สามารถนำมาเผาได้ เช่น ทุเรียน มังคุด สัปบะรด น้อยหน่า เป็นต้น และระยะเวลาในการเผาอยู่ที่ ประมาณ 8-14 ชั่วโมง ขึ้นกับชนิดของผลไม้

สนใจติดต่อที่ คุณอรุณ คงแก้ว โทร. 0-2201-7107


ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [20/4/2554]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 1/3/2564]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.208.126.232
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates