เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เทคโนโลยีการตัดแต่งต้นชาเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต  อ่าน :   130 
ชื่อเจ้าของ :  สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   อีเมล์ :   teacoffee@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร อาคารสำนักวิชา 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 053916630
เว็ปไซต์  http://www.mfu.ac.th
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (102 votes cast)

คำอธิบาย :

โครงการการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตแปลงชาเมี่ยง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีารตัดแต่งต้นชาเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตชา มีการจัดการแปลงปลูกชาเพื่อเข้าสู่ระบบอินทรีย์ โดยได้สาธิตวิธีการตัดแต่งต้นชาในพื้นที่แปลงชาสาธิตของเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้าใจในการเพิ่มผลผลิตใบชาให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นและทำให้ผลผลิตใบชาของเกษตรกร มีคุณภาพ ซึ่งเนื้อหาการบรรยายประกอบไปด้วย วิธีการเลือกตัดแต่งกิ่งต้นชาอัสสัมเพื่อเพิ่มปริมาณ ผลผลิต การเลือกใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องในการตัดแต่งชา ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการตัดแต่งกิ่ง ต้นชา รวมถึงการบำรุงรักษาต้นชาหลังการตัดแต่งกิ่ง เป็นต้น โดยได้ทำการสาธิตและให้เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกขึ้นตอน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรมีความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น สามารถนำไปปฏิบัติใช้ในสวนชาของตนเองได้

ประโยชน์ของการตัดแต่งกิ่งต้นชา
1. เพื่อสะดวกและง่ายต่อการเก็บเกี่ยวยอดชา พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการแตกยอดใหม่
2. ช่วยสร้างรูปทรงของต้นชาทำให้ต้นชามีการเจริญทางกิ่งและใบอย่างต่อเนื่อง
3. ช่วยลดการเกิดโรคหรือการระบาดของโรคและแมลงศัตรู
 


เพิ่มโดย : กชกร คำวัง [30/9/2563]   แก้ไขโดย : กชกร คำวัง[ 22/12/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.232.59.38
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates