เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ (Biogas)  อ่าน :   6,848 
ชื่อเจ้าของ :  บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (154 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ (Biogas)ใช้วัตถุดิบจากเศษเหลือใช้ เช่น หญ้า ฟางข้าว ใบไม้ กิ่งไม้บด มูลสัตว์ เศษขยะที่เป็นสารอินทรีย์(ผักสด ขยะเปียก) ผ่านกระบวนการป้อนและการหมัก (fermentation) โดยให้มีความชื้น ประมาณ 90% มีมอเตอร์เพื่อคลุกเคล้าเชื้อกับวัตถุดิบให้เข้ากับ กระบวนการหมักแบบไร้อากาศนี้ ทำให้เกิดก๊าซขึ้น จะถูกกักเก็บไว้ในถังและต่อท่อตรงนำมาใช้เพื่อสร้างความร้อนได้ต่อไป มูลค่าขายต่อหน่วย 300,000 บาท

รางวัลอันดับที่ 3 สาขาเครื่องจักรกลเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
งาน Techno Mart 2007

บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด
ที่อยู่ 40/2409 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2589-7388 โทรสาร 0-2589-7437
http://www.micro-biotech.com

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [20/4/2554]   แก้ไขโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ[ 1/5/2554]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.104.143
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates