เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องอบข้าวฮางอินทรีย์แบบรางเขย่า  อ่าน :   5,892 
ชื่อเจ้าของ :  นายพัฒนา พึ่งพัน   อีเมล์ :   poungpun_@
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 086-458-4368
เว็ปไซต์  http://www.ksc.rmuti.ac.th
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (184 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :
การทำข้าวฮางเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทยภาคอีสานเพื่อให้เก็บข้าวเปลือกไว้ได้เป็นระยะเวลานาน สามารถทำได้ทั้งข้าวเจ้า และข้าวเหนียว ข้าวฮางถือเป็นข้าวกล้องชนิดหนึ่ง แต่มีคุณค่าทางอาหารสูงกว่า หอมและนุ่มกว่า เนื่องจากเป็นข้าวเปลือกที่นึ่งสุกแล้ว ส่วนประกอบของข้าวยังอยู่ 100% มีเพียงเปลือกข้าวที่สีออกไป ในการนึ่งข้าวเปลือก สีเหลืองของเปลือกข้าว จะซึมเข้าไปในเมล็ดข้าวทำให้ข้าวฮางมีสีเหลืองทองบางพื้นที่จึงนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ข้าวหอมทอง” ส่วนกรรมวิธีในการผลิตข้าวฮางนั้น เริ่มต้นจาก การแช่ข้าว การนึ่งข้าว การตากข้าว การกะเทาะเปลือก การลดความชื้นข้าวก่อนบรรจุ และการบรรจุเตรียมจำหน่าย เพื่อให้ข้าวฮางแห้งสนิท ปลอดภัย ไม่เกิดเชื้อราในถุง และเพื่อสร้างความมั่นใจในตัวสินค้าของผู้บริโภค ผู้พัฒนาจึงได้ออกแบบและสร้างเครื่อง ต้นแบบเครื่องอบข้าวฮางอินทรีย์แบบรางเขย่า พร้อมกับการตรวจสอบความชื้นก่อนการบรรจุถุง โดยสามารถอบได้ครั้งละประมาณ 250 - 300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง (ข้าวเปลือก) และมีอัตราการสิ้นเปลืองแก็สประมาณ 1.26 - 1.60 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

พัฒนาโดย : นายพัฒนา พึ่งพันธุ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043-811128 โทรสาร : 043-813070

ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : จิรวัฒน์ วงษ์สมาน [22/2/2554]   แก้ไขโดย : น.ส.พรรณิศา สัตยารัฐ[ 3/10/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates