เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ดอกไม้ประดิษฐ์จากแกลบ  อ่าน :   142 
ชื่อเจ้าของ :  อ.กิตติ ยอดอ่อน   อีเมล์ :   
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช) 168 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 0-2665-3777 ต่อ 5229
เว็ปไซต์  http://aaf.hec.rmutp.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (106 votes cast)

คำอธิบาย :

ส่วนผสม

1. แกลบบดผง             15       กรัม

2. แป้งข้าวโพด            25       กรัม

3. กาวลาเท็กซ์             40       กรัม

4. วาสลีน                   4       กรัม

5. ไมโครแว็กซ์             6       กรัม

6. สารกันบูด               0.4      กรัม

 

ขั้นตอนการทำ

          นำแกลบบดผสมกับแป้งข้าวโพดและสารกันบูด คลุกส่วนผสมให้เข้ากันในกะละมัง ค่อย ๆ ใส่กาวลาเท็กซ์ลงไปนวด  เมื่อนวดจนเข้ากันแล้วจึงทาวาสลีนที่มือแล้วนวดส่วนผสมจนไม่ติดมือ จากนั้นพักส่วนส่วนผสมไว้ในกะละมังที่คลุมด้วยฟิล์มถนอมอาหารประมาณ 30 นาที

          นำไมโครแว็กซ์ตั้งไฟให้ละลาย แล้วนำดินปั้นจุ่มในไมโครแว็กซ์ นวดให้เป็นเนื้อเดียวกันอีกครั้ง นำดินปั้นห่อฟิล์มถนอมอาหาร

: ใช้ปริมาณมากให้เพิ่มอัตราส่วนตามสูตร  ควรแบ่งดินปั้นเป็นก้อนเล็ก ๆ พอใช้ในแต่ละครั้งแล้วฟิล์มถนอมอาหาร


เพิ่มโดย : วิไล สุทธิจิตรทิวา [30/9/2563]   แก้ไขโดย : Sornkrittatip Numanoi[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 44.201.94.72
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates