เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องปอกมะพร้าว COCONUTS PEELING MACHINE  อ่าน :   5,341 
ชื่อเจ้าของ :  คณะวิศวกรรม ม.ศรีประทุม   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (145 votes cast)

คำอธิบาย :
เครื่องปอกมะพร้าวสร้างตามแนวคิด เพื่อลดเวลาการทำงานของคนในการปอกมะพร้าว โดยใช้เครื่องปอกมะพร้าวแทนการใช้แรงงานคน ในการสร้างเครื่องปอกมะพร้าวนั้นมีส่วนประกอบสำคัญ 4 ส่วน คือ
 • ชุดโครงสร้างฐานรองรับ
 • ชุดส่งกำลังโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวต้นกำลัง ซึ่งมอเตอร์จะส่งกำลังโดยผ่าน
 • ชุดกลไกถ่ายทอดกำลัง ซึ่งประกอบด้วยเฟืองโซ่ไปขับชุดเพลาปอกเปลือกมะพร้าว ชุดเพลาปอกเปลือกมะพร้าวประกอบด้วย ลูกกลิ้ง 2 ลูกหมุนเข้าหากันโดยมีครีบพาดแนวยาวจำนวน 6 ครีบเชื่อมติดกับลูกกลิ้ง ส่วนประกอบสุดท้ายคือ
 • ชุดนับจำนวนลูกมะพร้าว ในโครงงานนี้มีชุดนับจำนวนลูกมะพร้าว 1 ชุด ซึ่งสามารถนับจำนวนลูกมะพร้าวได้ทั้งหมด 3 หลัก

  หลักการทำงาน
  เมื่อนำมะพร้าวใส่ในเครื่องปอกลูกกลิ้งจะหมุนเข้าหากันโดยมีครีบปอกเป็นตัวปอกมะพร้าว โดยกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านชุดเฟืองโซ่ มาขับลูกกลิ้งชุดที่ 1 ให้หมุนอยู่ในทิศเดียวกับมอเตอร์ ฟันเฟืองที่สวมอยู่กับเพลาของลูกกลิ้งชุดที่ 1 เป็นเฟืองตรงขบอยู่กับเฟืองตรงของลูกกลิ้งชุดที่ 2ให้หมุนเข้าหากันโดยความเร็วของลูกกลิ้งทั้งสองจะเท่ากัน ครีบของลูกกลิ้งแต่ละชุดจะไม่ชนกัน ในขณะที่ลูกกลิ้งทั้งสองหมุนอยู่ เนื่องจากตั้งระยะห่างไว้ ดังนั้นจังหวะหมุนของลูกกลิ้งจึงตายตัว โดยความเร็วรอบของลูกกลิ้งจะอยู่ที่ 40 รอบต่อนาที เมื่อชุดปอก ปอกมะพร้าวเสร็จ ลูกมะพร้าวก็จะไหลลงมาโดนกับลิมิตสวิตชต์ ซึ่งตัวลิมิตสวิตชต์จะสั่งการไปยังชุด

  การปอกเปลือกมะพร้าวสด
  มะพร้าวสดที่ใช้ในการทดลองมีขนาดเฉลี่ย 64 เซนติเมตร ทำการปอกเปลือกด้วยเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวใช้เวลาเฉลี่ย 4.07 วินาที่ / ลูก หรือประมาณ 827 ลูก/ ชั่วโมง ใช้กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย 5.34 Aและใช้กำลังไฟฟ้าในการปอกต่อลูกประมาณ 939.84 W การปอกเปลือกด้วยแรงงานคน มะพร้าวสดที่ใช้ในการทดลองมีขนาดเฉลี่ย 63.42 เซนติเมตร ใช้เวลาเฉลี่ย 6.6 วินาที / ลูก หรือประมาณ 545ลูก / ชั่วโมง

  การปอกเปลือกมะพร้าวแห้ง
  มะพร้าวแห้งที่ใช้ในการทดลองมีขนาดเฉลี่ย 63.75 เซนติเมตร ทำการปอกเปลือกด้วยเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวใช้เวลาเฉลี่ย 3.72 วินาที่ / ลูก หรือประมาณ 808 ลูก / ชั่วโมง ใช้กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย 4.52 A และใช้กำลังไฟฟ้าในการปอกต่อลูกประมาณ 795.52 W การปอกเปลือกด้วยแรงงานคนมะพร้าวแห้งที่ใช้ในการทดลองมีขนาดเฉลี่ย 59 เซนติเมตร ใช้เวลาเฉลี่ย 7.7 วินาที / ลูก หรือประมาณ 467 ลูก / ชั่วโมง

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  ภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรม ม.ศรีประทุม โทร. 02-579-1111 ต่อ 2261 คุณ ภารดร เรืองกุล

  ที่มา : Techno Mart 2007

 • ขยายภาพ ขยายภาพ
  เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [20/4/2554]   แก้ไขโดย : [ ]
  ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
  Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 18.207.133.27
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates