เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    มันสำปะหลังกรอบปรุงรส  อ่าน :   175 
ชื่อเจ้าของ :  อ.วรลักษณ์ ป้อมน้อย และ อ.สุธิดา กิจจาวรเสถียร   อีเมล์ :   
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช) 168 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 0-2665-3777 ต่อ 5229
เว็ปไซต์  http://aaf.hec.rmutp.ac.th/
 • Currently 3/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3/5 stars (111 votes cast)

คำอธิบาย :

ส่วนผสม                                                                                                  

        มันสำปะหลัง                           200               กรัม

        ผงบาร์บีคิว                                 8              กรัม

        น้ำมัน                                  1,000               กรัม

วิธีทำ

1.ล้างมันสำปะหลังให้สะอาดปอกเปลือก ซอยเป็นเส้นยาวๆ ขนาดประมาณ 5ซม.x3x3มม.

2.นำน้ำมันสำหรับทอดใส่ลงในกระทะ และตั้งด้วยไฟ 150องศาเซลเซียส

3.นำมันสำปะหลังที่ซอยแล้วใส่ในกระทะ ทอด 5นาที จนสุกได้สีเหลืองกำลังดี และนำขึ้นพักให้สะเด็ดน้ำมัน

4. นำมันที่ทอดแล้วมาคลุกผงบาร์บีคิว


เพิ่มโดย : วิไล สุทธิจิตรทิวา [30/9/2563]   แก้ไขโดย : Sornkrittatip Numanoi[ 3/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 18.204.56.97
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates