เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    น้ำมันเขียวสมุนไพร : ดม/ทา สดชื่นผ่อนคลาย ไม่ไหม้ ผลิตภัณฑ์จากสวนเราเองครับ   อ่าน :   187 
ชื่อเจ้าของ :  สวนสมุนไพรหนองสุวรรณ   อีเมล์ :   line : @pu
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 054-648-593
เว็ปไซต์  http://www.phrae.mju.ac.th/system/clinic_technology/
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (107 votes cast)

คำอธิบาย :


น้ำมันเขียวสมุนไพร : ดม/ทา สดชื่นผ่อนคลาย ไม่ไหม้

ผลิตภัณฑ์จากสวนเราเองครับ

มาตรฐานแหล่งผลิตพืช GAP ผลิตจากไพลสด2ปี

(คุณค่าออกฤทธิ์จากน้ำมันไพลต้องใช้ไพลสดปลูก2ปี)

มีจำหน่ายที่สวนสมุนไพรหนองสุวรรณเป็นหลัก

ขนาด 8 กรัม ราคาชิ้นละ 45 บาท

ขนาด 40 กรัม ราคาชิ้นละ 130 บาท

 เพิ่มโดย : นายกล้าณรงค์ ข่วงบุญ [30/9/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 18.204.56.97
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates