เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเห็ดด้วยโรงเรือนเพาะเห็ดระบบทำความเย็นด้วยถ่าน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านกลาง  อ่าน :   37 
ชื่อเจ้าของ :  นายณัฏฐวุฑท์ กุตระแสง   อีเมล์ :   nunaku01@h
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 042-970030
เว็ปไซต์  -
 • Currently 2.8/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 2.8/5 stars (43 votes cast)

คำอธิบาย :

1. การส่งเสริมและพัฒนา

 

การผลิตหัวเชื้อเห็ดที่มีคุณภาพ

2. การส่งเสริมและพัฒนา

 

การผลิตเห็ด ด้วยโรงเรือนเพาะเห็ดระบบทำความเย็นด้วยถ่าน

3. การส่งเสริมและพัฒนา

 

การผลิตถ่านไบโอชาร์จากก้อนเห็ดหมดอายุ  

4. การส่งเสริมและพัฒนา

 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด


เพิ่มโดย : นายวีระยุทธ คำปาน [30/9/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 3.238.88.35
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates