เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    น้ำบูดูปรุงสำเร็จ  อ่าน :   138 
ชื่อเจ้าของ :  นายไพศาล โยมญาติ   อีเมล์ :   Classforec
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาคตะวันออก อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039-319-111 ต่อ 10400 มือถือ 0845648272
เว็ปไซต์  http://www.ctech.rbru.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (106 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :


ผู้ประกอบการนำน้ำบูดูมาปรึกษาเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ เนื่องจากไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข  ที่ปรึกษาจึงแนะนำให้ผู้ประกอบการใช้เวลาในการกวนน้ำบูดูในขณะที่ต้มเพื่อเพิ่มมากขึ้นจาก 5 นาทีเป็น 7-10 นาที และใช้อุณหภูมิที่สูงขึ้นในระดับน้ำเดือด หลังจากนั้นน้ำบูดูที่ได้ไปตรวจวิเคราะห์ พบว่าผ่านมาตรฐานความปลอกดภัยของกระทรวงสาธารณสุข จากนั้นจึงได้นำน้ำบูดูไปบรรจุในถุงรีทอร์ทเพาซ์ ซึ่งเป็นถุงสำหรับสินค้าที่ทนความร้อนสูงถึง 135 องศาเซลเซียส ป้องกันความชื้น ป้องกันออกซิเจนและแสง ทนต่ออุณหภูมิต่ำ เมื่อบรรจุโดยให้เหลืออากาศที่อยู่ในซองน้อยที่สุด หลังจากนั้นนำไปนึ่งฆ่าเชื้อโรคที่ความร้อนสูง 10 นาที จะทำให้น้ำบูดูปรุงสำเร็จมีอายุการเก็บรักษาได้ยาวนานขึ้น และได้มาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข


เพิ่มโดย : นายคฑาวุธ สว่างดี [30/9/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.235.173.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates