เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อผลิตภัณฑ์ :    ผงสมุนไพรพร้อมชงเพื่อสุขภาพ   อ่าน :   31 
ชื่อเจ้าของ :  นายคฑาวุธ สว่างดี   อีเมล์ :   Classforec
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารภาคตะวันออก อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039-319-111 ต่อ 10400 มือถือ 0845648272
เว็ปไซต์  http://www.ctech.rbru.ac.th/
 • Currently 3.1/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3.1/5 stars (41 votes cast)

คำอธิบาย :


ผู้ประกอบการต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะดันผสมสมุนไพรพร้อมชงกับสมุนไพรชนิดต่างๆหลังจากที่ได้สูตรที่ผู้ประกอบการต้องการแล้ว ทีมที่ปรึกษาได้พัฒนาสูตรให้มีความเหมาะสม ทั้งด้าน สี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส จนได้สูตรที่ลงตัว และทำการทดลองสกัดสมุนไพรด้วยความร้อนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำน้ำสมุนไพร มาผสมสารมอนโตเดรกซ์ตริน ซึ่งสารชนิดนี้เป็นตัวจับน้ำสมุนไพร จากนั้นนำน้ำตัวอย่าง มาเข้าเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (spray dryer) จนได้สมุนไพรผง


เพิ่มโดย : นายคฑาวุธ สว่างดี [30/9/2563]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 34.204.185.54
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates