เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    อาหารเสริมสำหรับกล้วยไม้ orchid – 80  อ่าน :   2,400 
ชื่อเจ้าของ :  ดร.รัฐ พิชญางกูร และคณะ   อีเมล์ :   rath725@ho
ชื่อหน่วยงาน :   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 0-2218-7566, 0-2218-7574
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.sc.chula.ac.th/
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (156 votes cast)

คำอธิบาย :
สิ่งประดิษฐ์ออร์คิด – 80 นี้ ได้นำเอาเปลือกกุ้ง ปูที่เป็นของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารทะเล มาสกัดและแปรรูปจนได้สารออกฤทธิ์ที่สามารถเร่งการงอกของเมล็ด เร่งการเจริญเติบโต และเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ตอดจนกระตุ้นกลไกการป้องกันตนเอง

สิ่งประดิษฐ์ ออร์คิด – 80 ได้มาจากการนำเอาสารเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่มีอยู่ในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสารที่ผลิตได้นี้สามารถนำไปเพิ่มปริมาณและคุณภาพการผลิตในอุตสาหกรรมกล้วยไม้ของประเทศได้เป็นอย่างดี และลดการพึ่งพาสารเคมีเกษตรที่นำเข้าจากต่างประเทศที่เป็นพิษและมีราคาแพง

ติดต่อ : ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อ : 02-218-5432
E-mail : rath725@hotmail.com ,rppichyagkura@yahoo.com

ขยายภาพ
เพิ่มโดย : นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ [20/4/2554]   แก้ไขโดย : [ ]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.124.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates